2% dane z príjmu

 Prispejte 2% z Vašej dane na podporu našej činnosti, hudobného vzdelávania a možnosť organizovania hudobno-vzdelávacích podujatí, koncertov, workshopov a seminárov a na organizáciu Guitarfestu.

 Spolupracujeme s občianskym združením Pre Teba, ktoré podporuje projekt Guitarfest a bolo úspešne zaregistrované ako prijímateľ 2% dane z príjmu.

 Cieľom združenia je podpora rozvoja detí a mládeže zameraná na individuálny rozvoj osobnosti detí.
Zvláštny dôraz bude v nasledujúcich rokoch kladený na hudobnú výchovu, možnosti hudobnej sebarealizácie mládeže a cielenú podporu aktivít zameraných týmto smerom. Preto je našim zámerom napomáhať projektom, ktorých realizácia prispeje k vzniku nových možností pre mladých umelcov a napomôže šíreniu hudobného umenia.

Inštrukcie potrebné pri vypĺňaní formuláru, či daňového priznania, aj potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke: www.rozhodni.sk

Do údajov o prijímateľovi uveďte:

Názov:    OZ Pre Teba
Právna forma:    Občianske združenie

Sídlo:    Gessayova 10  851 03  Bratislava
IČO:    42413150

Informáciu o odvedenej dani nám môžete kvôli evidencii oznámiť aj na mail dan@guitarfest.sk
Ďakujeme.