Na záver celoročnej práce bude snaha o uskutočnenie ďalšieho ročníka niekoľkodňového gitarového festivalu GuitarFest v Bratislave, kde sa objaví to najlepšie reprezentujúce nielen jednotlivé hudobné žánre ale aj vynikajúcich gitaristov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska a iných krajín. Okrem koncertov sa uskutočnia v rámci festivalu aj workshopy špičkových gitaristov objasňujúce moderné a netradičné gitarové techniky a prezentácie regionálnych výrobcov hudobných nástrojov (predstavenie jednotlivých produktov a objasnenie postupu výroby). Veríme, že začneme novú tradíciu takéhoto typu festivalov nielen u nás, ale pri spolupráci s našimi partnermi aj v okolitých krajinách.

  Projekt je zameraný na rozvoj a podporu gitarového umenia všetkých žánrov.
Zahŕňa celoročnú prípravu koncertov, workshopov a seminárov na podporu a výchovu mladých talentov na Slovensku aj v iných krajinách. Spolupráca a propagácia vynikajúcich gitaristov
z okolitých krajín, ich aktivity, skúsenosti, vedomosti a kvalita ďalej prezentované mladým muzikantom vo forme vzdelávacích kurzov, workshopov, seminárov, spolupráca pri organizácií hudobných festivalov v jednotlivých krajinách.

  Podpora ručných výrobcov hudobných nástrojov jednotlivých krajín, možnosť ich prezentácie nielen na GuitarFeste, ale aj v zahraničí.

 

  Príprava a vydávanie hudobných vzdelávacích publikácií a výroba CD zameraných na výuku klasických, moderných aj netradičných gitarových techník.

 

 

 

 

 

  Pomocou tejto webovej stránky www.guitarfest.sk vás budeme informovať o celoročných aktivitách, získavať informácie o ďalších zaujímavých umelcoch a objavovať nové talenty.

 

 

 

Prispejte 2% dane z príjmu OZ Pre Teba na podporu hudobného vzdelávania a projektu Guitarfest.